Klub Uczelniany AZS

Uniwersytetu Łódzkiego

Polski
Facebook
Legitymacja AZS

Koszykarze UŁ demolują rywali

19.11 o godzinie 19:00 rozpoczął się pierwszy mecz AMWŁ w koszykówce mężczyzn.
Panowie znakomicie rozpoczęli rozgrywki wygrywając z Uniwerystetem Medycznym....111:28 !!!

STYPENDIUM

STYPENDIA:

20 listopada po godzinie 16.00 będzie można sprawdzić od strony UsosWeba w zakładce stypendia informację o rodzaju przyznanego świadczenia i o stawce stypendium.

Uniwersytecka Międzywydziałowa Liga Piłki Siatkowej

 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ oraz KU AZS UŁ powołują do życia Uniwersytecką Międzywydziałową Ligę Piłki Siatkowej.

 Liga będzie składała się z 13 zespołów ( reprezentacji wydziałów ) oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego UŁ.

Miejsce rozgrywek- Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ przy ul. Styrskiej 20/26, systemem „każdy z każdym ’’ do dwóch wygranych setów.

Strony